Шинэ мэдээ

1458801275_img_0309
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТАЙЛАНГИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО
Эрчим хүчний тухай хуульд заасны дагуу Эрчим хүчний зохицуулах хороо 2015 онд хийсэн ажил, эрчим хүчний салбарын үйл ажиллагааны тайланг 2016 оны гуравдугаар сарын 24-ний энэ өдөр тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компаниудад танилцууллаа.
fdd844a3285a7fc1426f750a2e14fa5699cd0ce2
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНООС ГЭР ХОРООЛЛЫН ИРГЭДИЙН ЦАХИЛГААНЫ ШӨНИЙН ТАРИФЫГ 50 ХУВЬ ХӨНГӨЛӨХ ШИЙДВЭР ГАРГАЛАА
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны ээлжит хориндолдугаар хурал 2015 оны арваннэгдүгээр сарын 30-ны өдөр болж, гэр хорооллын иргэдийн цахилгааны шөнийн тарифыг 50 хувиар хөнгөлөх шийдвэр гаргалаа.
ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФТ ТООЛУУР ЗУНЫ ЦАГИЙН ХУВААРЬТ ШИЛЖИНЭ
Өнгөрсөн жилээс эхлэн улс даяар цагийн тооллыг тодорхой хугацааны давтамжтай нэг цагаар урагшлуулж, хойшлуулдаг болсонтой холбогдуулан Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос цагийн ялгаварт электрон тоолууртай хэрэглэгчдийн цахилгаан хэрэглээг тооцох тарифын цагийг мөн адил өөрчилж байхаар шийдвэрлэсэн.